Jawapan

2016-06-16T22:48:28+08:00
Kenapa semangat kejiranan penting. Sekarang awak berjiran dengan orang depan. Apa awak rasa? Hm? Kalau awak dengan dia melaksanakan sesuatu projek, apa awak dapat? Melahirkan semangat bersatu padu. Mengelakkan perselisihan faham. Memudahkan sesebuah pihak melaksanakan atau menganjurkan program. Melahirkan masyarakat yang harmoni
2016-06-16T23:04:37+08:00
Pendapat saya bagi kepentingan mengamalkan semangat kejiranan ialah dapat mengekalkan keharmonian negara.hal inin kerana masyarakat yg mengamalkan kepentingan semangat kejiranan dapat menjaga kesejahteraan negara agar tidak kucar-kacir.contohnya,masyarakat yang mengamalkan sikap hormat-menghormati dalam kalangan jiran dapat merapatkan hubungan silaturahim yang lebih akrab.oleh itu,kita hendaklah sentiasa mengamalkan kepentingan semangat kejiranan agar negara sentiasa aman.
selain itu,kita juga dapat mengelakkan perpecahan kaum dalam kalangan jiran.hal ini terjadi kerana masyarakatyang mengamalkan semangat kejiranan dapat mengelakkan permusuhan kaum yang akan memporak-perandakan negara.contohnya,masyarakat mengamalkan aktiviti ziarah-menziarahi sewaktu hari perayaan akan mengelakkan perpecahan kaum berlaku.oleh itu,kita perlulah sering mengamalkan kepentingan semangat kejiranan.