Jawapan

2016-06-17T15:29:10+08:00
Kejuruteraan genetik adalah istilah yang digunakan kepada pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Kejuteraan genetik juga dikenali sebagai teknologi DNA rekombinan kerana gen yang terdiri daripada urutan DNA tertentu diasingkan dan digabung semula dengan DNA organisma lain. Teknologi ini membolehkan manusia memindahkan sesuatu maklumat genetik yang berguna daripada sesuatu spesis organisma kepada spesis organisma lain. Perkara ini tidak dapat dilakukan dengan teknik pembiakan biasa.
2016-06-17T15:44:26+08:00
Kejuruteraan genetik adalah teknik yang digunakan dalam mengubahsuai gene. Sains kejuruteraan genetik muncul pada 1971-1973 dan telah membawa kepada revolusi dalam bidang biologi eksperimental. Dalam bidang ini, keseluruhan komponen genetik adalah artifisial (buatan); iaitu diubah, direka bentuk mengikut keperluan. Bidang ini turut melibatkan pemindahan dan juga penggantian gene-gene bagi membentuk DNA bentuksemula (rekombinan) baru. Maka, genetic engineering = DNA recombinant technology. Seperti yang telah dinyatakan, bidang ini masih baru. Masih mentah. Sebab, enzyme restriksi yang pertama ditemui hanyalah lebih kurang 40 tahun yang lalu, iaitu 1970. (Malaysia pun sudah merdeka 54 tahun) Tambahan, DNA rekombinan secara tabung uji (in vitro) pertama ditemui dua tahun selepasnya.