Jawapan

2016-06-17T18:23:01+08:00
Isu gejala sosial dalam kalangan remaja sering diperkatakan di media sosial dan media cetak. Hal ini mendatangkan kebimbangan pelbagai pihak terutamanya ibu bapa. Persoalannya, apakah punca-punca gejala sosial dalam kalangan remaja? 

Antara punca gejala sosial dalam kalangan remaja ialah kekurangan didikan agama dan moral. Hal ini demikian kerana remaja yang kurang didikan agama dan moral akan mudah terpengaruh/terjebak  dengan gejala-gejala yang tidak sihat seperti merokok dan lumba haram. Alasan yang sering digunakan oleh remaja adalah untuk mencari kebebesan dan keseronokkan. Hal ini menunjukkan, remaja kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka bertindak sesuka hati. Jelaslah bahawa kekurangan didikan agama dan moral merupakan salah satu punca gejala sosial dalam kalangan remaja.