Jawapan

2016-06-17T20:08:09+08:00
Nama Persatuan
Nama Pertubuhan ini ialah PERSATUAN KEBAJIKAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA.
(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan - Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 1)

Tempat Urusan
Alamat surat menyurat dan tempat urusanbagi Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah di:-
Ibu Pejabat
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Lebuh Wawasan, Presint 7
62250 PUTRAJAYA.
(u.p:.Setiausaha Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)


(Rujukan Undang-Undang - Pertubuhan Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 2)Tujuan Dan Matlamat Pertubuhan
Tujuan Penubuhan Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini adalah untuk memberikan bantuan wang kepada ahli atau tanggungan ahli apabila berlaku kematian, sakit dan bencana alam diantara mereka.
(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan - Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 3)

KEAHLIAN
Ahli-Ahli Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terbuka kepada kakitangan yang berkhidmat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang bermaustautin di Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas atau tidak lebih daripada umur 60 tahun.
Kakitangan yang berkhidmat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang ingin menjadi menjadi ahli hendaklah memohon dan mendaftar namanya, nama tanggungannya lengkap dengan umur dan alamat kepada Setiausaha Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk tindakan selanjutnya.
(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan - Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 4)


SUMBER KEWANGAN
Yuran
Tiap-tiap ahli baru yang hendak mendaftar menjadi ahli hendaklah membayar wang pendaftaran sebanyak RM10.00 seorang dan yuran bulanan sebanyak RM1.00 setiap bulan melalui potongan biro angkasa. Sebanyak RM0.20 sen daripada yuran bulanan ahli hendaklah digunakan untuk perbelanjaan pentadbiran. Kira-kira tersebut hendaklah diasingkan daripada kewangan tabung.
Ahli-ahli yang tidak membayar yuran pendaftaran selamat 3 bulan berturut-turut atau 3 kali dalam setahun tanpa sebarang sebab yang munasabah akan dianggap telah berhenti menjadi ahli dan namanya akan dipotong dalam buku daftar ahli.
Ahli-ahli yang berhenti atau diberhentikan atau berpindah dari Jabatan Bomba dan Penyelamat secara otomatik keahliannya akan diberhentikan dari persatuan ini.
Sumbangan-sumbangan Kewangan:
Sumbangan – sumbangan kewangan daripada luar sama ada dari sumbangan perseorangan atau persatuan-persatuan boleh diterima oleh tabung ini untuk dijadikan wang tabung.
(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan - Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 5)

FAEDAH
Membantu ahli jika berlaku kematian ke atas dirinya, isteri/suaminya, anak-anak angkat yang berdaftar;
Membantu ahli-ahli yang ditimpa kemalangan yang mengakibatkan kecederaan sehingga berlaku kecacatan anggota tubuh badan;
Membantu ahli-ahli yang kerugian dan kehilangan harta benda akibat kecelakaan seperti kebakaran atau akibat bencana alam seperti banjir atau rebut taufan;

(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan - Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 6)

KAEDAH BANTUAN

Kematian :
Atas kematian ahli yang lebih daripada 3 tahun dan keatas keahliannya – RM2,000.00
Atas kematian ahli yang kurang daripada 3 tahun dan kebawah keahlianya – RM1,000.00
Atas kematian isteri/suami ahli – RM1,000.00
Atas kematian anak ahli yang berumur 21 tahun ke bawah – RM500.00
Kecacatan Anggota Tubuh Badan :-
Atas kecacatan anggota tubuh badan akibat kemalangan atau sakit sehingga hilang saraan.
Atas kecacatan anggota tubuh badan akibat kemalnagn tidak hilang saraan.
Bencana Alam :-
Atas kerugian dan kehilangan harta benda akibat kecelakaan seperti kebakaran atau akibat bencana alam seperti ribut taufan yang mengakibatkan kerugian RM5,000.00 dan keatas,

(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan -Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - FASAL 7)

KAEDAH BANTUAN
Bantuan-bantuan kematian, sakit dan bencana alam akan dibayar. Cuma kematian ahli dan tanggungan ahli, kecacatan anggota tubuh badan ahli dan kerugian harta benda akibat kecelakaan seperti kebakaran atau akibat bencana alam seperti banjir atau ribut taufan yang menimpa ahli yang namanya ada di dalam daftar yang disimpan oleh Setiausaha dengan syarat ada surat mati yang sah dan lain-lain dokumen yang sah. Atas kematian tanggungan, bantuan akan dibayar kepada warisnya.

(Rujukan Undang-Undang Pertubuhan -Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia – FASAL 8)
#harapmembantu#