Jawapan

2016-06-17T23:34:57+08:00


Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 tahun 2016 : Bangunan Bersejarah Di Tempat Tinggal AndaTarikh : Bermula 19 Jun hingga 1 Julai 2016. Tajuk Soalan Kerja Kursus Sejarah PT3 2016Tugasan Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan/ binaan bersejarah di tempat tinggal anda, Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.
Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut ;-


a) Tajuk Kajian

b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
Latar belakang bangunan/ binaanMenerangkan struktur bangunan/ binaanMenghuraikan sebab bangunan/ binaan tersebut di binaMenganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kiniMencadangkan langkah untuk memelihara/ memulihara bangunan/ binaand) Rumusan
e) Sumber rujukan