Jawapan

2016-06-18T09:42:02+08:00
Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan / binaan bersejarah di tempat tinggal anda.

hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripad 300  patah perkataan.

laporan anda hendaklah mengandungi:

a) tajuk kajian
b) nama penulis
c)isi kandungan;

  -latar belakang
  -terang mengenai struktur binaan
  -hurai sebab bangunan dibina
  -analisis fungsi dan keadaan bangunan masa ini
  -cadangkan langkah untuk memelihara/memulihara bangunan

d) rumusan
E) SUMBER RUJUKAN