Jawapan

2016-06-18T12:48:38+08:00
Penyenggaraan kini dikaitkan dengan pulangan pelaburan dan nilai bangunan itu sendiri. Semakin besar modal awal yang diperlukan untuk membangunkan sesuatu projek bangunan,maka semakin besar pula pula pulangan yang di harapkan. Oleh sebab itu,sesuatu bangunan seperti hotel,kompleks membeli belah,pejabat atau pangsapuri perlu sentiasa dalam keadaan seperti baru iaitu dapat memenuhi fungsi dengan sepenuhnya bagi mendapatkan pulangan yang tertinggi.Hampir setiap bangunan tidak terlepas dari daripada kecacatan atau kerosakan walaupun berbagai-bagai langkah pencegahan diambil semasa rekabentuk dan pembinaanya. Namun demikian,bangunan swasta biasanya lebih terpelihara berbanding dengan bangunan awam. Di Negara kita,banyak bangunan awam yang penting dan berharga seperti sekolah,hospital,perhentian bas dan lain-lain berada dalam keadaan yang sagat menyedihkan. Ada sesetengah pihak yang lebih suka membina bangunan baru bagi mengantikan bangunan terbiar daripada memperbaiki dan menjaganya. Keadaan ini sebenarnya biasa terjadi di Negara-negara membangun. Banyak peruntukan bagi penyenggaraan di potong dan disalurkan bagi pembinaan baru tanpa menyedari bahwa setiap bangunan baru tersebut ialah menambahkan beban peyeggaraan. Akibatnya semakin semakin banyak bangunan yang terpaksa dilupuskan jauh lebih awal daripada masa yang sepatutnya. Ini bermakna Negara kehilangan sebahagian daripada harta yang dibina daripada modal yang terhad.Peyenggaraan bangunan sebenarnya diperlukan sebaik sahaja bangunan disiapkan. Di peringkat awal ini,kecacatan yang terjadi berpunca dari daripada reka bentuk atau pembinaan bangunan itu sendiri. Di sepanjang proses pembinaan,setiap pindaan reka bentuk yang diperlukan dan diperakukan oleh arkitek akan di tanggung oleh gunawan sebaliknya, kecacatan disebabkan oleh kecuaian semasa pembinaan akan di tanggung oleh kontraktor. Jangka masa tanggungan kecacatan selama enam atau dua belas bulan di peruntukan dalam kontrak pembinaan. Dalam tempoh tersebut kontraktor dikehendaki membaiki sebarang kecacatan yang ada dengan kosnya sendiri. Selepas tempoh tersebut berakhir,pengurus bangunan perlu menyediakan aturcara peyenggaraan selanjutnya. Apa yang perlu dipastikan adalah bangunan dapat memenuhi fungsi dengan sepenuhnya dan menghasilkan keuntungan disepanjang hayat ekonominya.
1 4 1
  • H4R1S
  • Bercita-cita tinggi
2016-06-18T13:14:01+08:00
Untuk menutut ilmu atau belajar