Jawapan

2016-06-18T21:17:38+08:00
Seterusnya, kerajaan turut memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah sosial. Kerajaan boleh menganjurkan program kesedaran berkaitan gejala sosial dalam kalangam remaja. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengisi masa lapang golongan remaja daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Program kesedaran boleh diadakan di mana-mana lokasi yang strategik bagi menarik perhatian golongan remaja. Kesan kempen yang dilakukan secara berterusan dapat memberikan kesedaran terhadap golongan remaja. Jelaslah bahawa, jika program kesedaran ini dilaksanakan,masalah sosial dapat dikurangkan.