Jawapan

2016-06-19T12:04:49+08:00
 1.0 PengenalanIlustrasi Pelukis 2entang &egemilangan &esultanan Melayu Melaka Suatu &etika /ahuluSejarah Melaka ermula dengan pengasasan kesultanan Melaka oleh Parameswaraseorang angsawan Sri.ijaya dari Palemang erketurunan Majapahit pada tahunantara (3"" masihi hingga (3"' Masihi* Ahli sejarah tidak dapat mengenal pastitentang tarikh yang seenar mengenai pemukaan negeri Melaka* Menurut 2omePires iaitu penulis Portugis yang tinggal di Melaka pada tahun (4(! hingga (4(4,eliau meneritakan ahawa negeri Melaka diuka kira-kira ("" tahun seelumMelaka ditawan oleh Portugis*Seorang penulis Portugis lain /e Barros memeri tahu ahawa tarikh Melakadiuka kira-kira !4" tahun terleih dahulu seelum itu* 5eih mengelirukan, terdapatpula pendapat seorang ahli sejarah lain iaitu 6asper 7orrea seagai mana yangterdapat dalam ukunya 85endes /a India9* Bahawa Melaka telah wujud leihkurang tujuh kurun lamanya seelum ditawan oleh Portugis*1leh kerana tidak ada tarikh pada keseluruhan dalam sejarah melayu, makatarikh tepat pemukaan Melaka tidak dapat diketahui* Sungguh pun pendapat yangdierikan oleh penulis Portugis mengenai pemukaan Melaka saling eranggahan,tetapi penulis-penulis terseut ersetuju ahawa Melaka diuka oleh Parameswaraatau leih dikenali seagai 0aja Iskandar Syah selepas aginda memeluk islam*Melaka pada awalnya hanya seuah perkampungan nelayan, namun telaherkemang pesat menjadi seuah pusat perdagangan emtrepot dan Berjayamenarik ramai pedagang asing untuk erdagang di Melaka*3
1 1 1
2016-06-19T12:18:35+08:00
Janagan bid8 sf0gt jln cari maklulamt
saya tanya tentang beras tidak melaka
sorry for the wrong answer
That`s not my answer . That`s my small sister answer.
sorry