Jawapan

2016-06-19T23:21:03+08:00
Contoh objektif kajian :
1. menghuraikan latar belakang bangunan bersejarah yang telah dipilih
2. mengenalpasti srbab-sebab bangunan tersebut dibina
contoh kaedah kajian :
1. saya telah merujuk sumber internet untuk mendapatkan struktur bangunan bersejarah yang dipilih
2. saya telah bertemu bual dengan beberapa orang pegawai di bangunan bersejarah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bangunan bersejarah