Bapa sayaningin memulakan pelan simpanan pendidikan bagi adik lelaki saya yang baru lahir. beliau ingin menyimpannya di institusi kewangan yang menjanjikan faedah kompaun 5% setahun yang dikreditkan setiap bulan. ketika ini ayah saya mempunyai rm1000 untuk membuka akaun pada awal bulan januari 2016 dan akan menambah tabungan sebanyak rm500 pada januari pada setiapbtahun berikutnya sehingga tempoh matang. selepas 3 tahu, berapakah jumlah wang yang terkumpul dalam simpanan pendidikan tersebut?

1

Jawapan

2016-06-21T18:31:26+08:00
Jumlah wang yg disimpan=rm 500×12×3
=rm18000

faedah bagi setahun=rm 500×12×5%
=rm 300

jumlah wang yg disimpan dan faedah yg diberikan=rm 18000+ rm 300×3
=rm 18900