Jawapan

2016-06-21T23:51:11+08:00
1.Meningkatkan taraf kesihatan rakyat melalui formula-formula polisi yang efisien dan cekap serta memantau perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi kesihatan.
2.Berperanan membantu individu untuk mencapai satu taraf kesihatan yang baik supaya membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.
3Menyediakan perkhidmatan dari segi pencegahan, rawatan dan pemulihan yang effektif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
4.Mengembangkan sektor penyelidikan dan pembangunan kesihatan.