Jawapan

2016-06-22T15:12:41+08:00
-8h×(-10k)×(-k)×3h×6h
=-8h×3h×6h×(-10k)×(-k)
=-144h×10k