Jawapan

2016-06-22T15:57:45+08:00

Saya telah menggunakan beberapa kaeda kajian semasa menjalankan kerja kursus sejarah ini. Antaranya ialah:
Penyelidikan Perpustakaan

Saya telah pergi ke perpustakaan awam dan perpustakaan di sekolah saya untuk mndapatkan maklumat Bangunan Sultan Abdul Samad dan saya telah menemui buku yang berkaitan dengan bangunan tersebut seperti buku Kota Warisan Tinggalan Berzaman. Saya dan rakan juga telah ke Peperpustakaan Bangunan Sultan Abdul Samad dan kami telah merujuk beberapa bahan rujukan seperti buku ilmiah, jurnal dan majalah. Kami telah menfotokopi bagi memudahkan analisa berdasarkan sub topic.

Melayari Internet

Saya telah melayari laman internet dirumah bagi mengetahui latar belakang bangunan yang dikaji secara terperinci lagi. Semua maklumat telah dicetak untuk dilampirkan.
Lawatan dan Perhatian
Saya telah melawat lokasi di tempat kajian iaitu Bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak di Kuala Lumpur. Saya telah mengumpul maklumat yang dikaji daripada pengawai perhubungan awam di sana.