1)mengapakah pembangunan Negara perlu merangkumi aspek lahiriah dan rohaniah?
2)nyatakan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peningkatan tamadun manusia untuk kecemerlangan bangsa dan Negara kkita?
3)berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah masarakt pada masa kini menganggap kehidupan di Bandar lebih bertamadun ?
4)sebagai seorang pelajar , nyatakan perkara yang boleh anda lakukan untuk menyumbang kepada peningkatan ekonomi Negara.
5)berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kemajuan tamadun awal dapat dimanfaatkan kepada kemajuan tamadun awal dapat di manfaatkan kepada kemajuan Negara kita pada masa kini? terima kasih!

1

Jawapan

  • NOUF
  • Bercita-cita tinggi
2016-06-22T17:59:55+08:00
Jawapan no4
- membeli barangan tempatan
- meningkatkan ilmu pengetahuan supaya dapat melahirkan generasi yang kreatif&inovatif bagi meningkatkan kestabilan ekonomi