Jawapan

2016-06-24T09:39:57+08:00
Baru-baru ini, Menteri Pelajaran Malaysia telah membentangkan satu pelan baru untuk kesinambungan pendidikan di Malaysia. dalam pembentangan yang mengambil masa kira-kira 25 minit itu, Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah diperjelaskan. anjakan-anjakan yang diberikan ini diharap dapat melonjakkan sistem pendidikan negara ke aras yang lebih tinggi.Antara anjakan-anajakan yang telah digariskan dalam pelan itu ialah:1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.
Proses transformasi sistem pendidikan akan dilaksana dalam tempoh 13 tahun di mana :-Gelombang 1 (2012-2015) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang 2 (2016-2020) pula mempercepatkan penambahbaikan sistem. Gelombang 3 (2021-2025) ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel.Pelan ini turut menyasarkan pembangunan pelajar yang memiliki enam sifat utama untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diwbahasa, beretika dan beragama, serta beridentiti kebangsaan.