1. bundarkan kepada ringgit terdekat

1. RM316.50=

2. RM284.30=

3. RM5274.90=

4. RM21061.45=

5. RM55780.80=

6. RM84299.50=

2. nyatakan tiga nilai wang yang apabila dibundarkan kepada ringgit terdekat menjadi:

A) RM1692 B) RM72100 C) RM93995


2

Jawapan

2016-06-25T10:12:33+08:00
1)rm317
2)rm284
3)rm5275
4)rm21061
5)rm55781
6) rm84300

a)rm1691.50
b)rm72099.80
c)rm93995.30
1 5 1
2016-06-25T20:57:12+08:00
1.RM317
2.RM284
3.RM5275
4.RM21061
5.RM55781
6RM84300