Jawapan

2016-06-27T15:00:58+08:00
Bersejarah adalah
 penafsiran tentang peristiwa, masyarakat dan tamadun lepas. Istilah sejarah berasal dari Bahasa Arab "syajarah" [ﺸﺟﺭﺓ] yang bererti pohon atau pokok kerana konsep sejarah adalah berkait dengan salasilah keluarga yakni berbentuk akar pokok. Istilah ini dipadankan dengan istilah Inggerishistory yang berasal dari bahasa Greek historia (ἱστορία), "satu cerita tentang seseorang," dan berkongsi etimologi dengan kata Inggeris story1911 Encyclopædia Britannica menyatakan bahawa "sejarah dengan maksud lebih luas ialah semua yang telah berlaku, bukan hanya semua fenomena kehidupan manusia, tetapi juga tentang dunia semulajadi. Segala yang mengalami perubahan, seperti yang ditunjukkan oleh sains moden bahawa tidak ada yang statikmutlak; oleh itu, seluruh alam semesta, dan setiap bahagiannya, mempunyai sejarahnya."
1 5 1