1) Bagaimanakah anda menjaga kemudahan-kemudahan awam.?Jelaskan.
2) Mengapakah kita perlu menjaga kemudahan-kemudahan ini.?
3) Cadangan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yg perlu ada di negara kita menjelang Tahun 2020.

1

Jawapan

2016-07-03T09:07:48+08:00
1]a.menjaga harta benda seperti menggunakanya sebaik mungkin.
b.tidak melakukan vandalisme &sebagainya.
c.memaanfaatkannya sebaik mungkin.
2]a.agar semua orang dapat menggunakannya.
b.bagi kemaslahatan sejagat.
c.pelancong memandang tinggi negara.

1 5 1