Jawapan

2016-07-10T17:02:29+08:00
-tindakan British memalukan Dato’
Bahaman dan beliau bersumpah
menghalau keluar British dari
Pahang

-Hugh Clifford menganggap Dato’
Bahaman sebagai penderhaka
kerana enggan mematuhi arahan
British

-Dato’ Bahaman tidak mengiktiraf
pemerintahan British di Pahang