Jawapan

2016-06-29T19:28:57+08:00
- Menyatakan kepentingan menjaga keselamatan di taman permainan
- Menghuraikan apakah aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan
- Menyenaraikan siapakah yang bertanggung jawab dalam penjagaan keselamatan kanak-kanak di taman permainan
- Mencadangkan langkah-langkah ang perlu diambil oleh pihak-pihak bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf keselamatan di taman permainan 
- Menjangkakan apakah impak yang berlaku sekiranya keselamatan kanak-kanak di taman permainan tidak dikawal