Jawapan

2016-06-29T19:26:58+08:00
Mendampingi sahabat atau komuniti yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan serta sukarela bagi menyumbangkan tenaga bagi warga negara yang memerlukan - menyantuni masyarakat yang kurang berkemampuan atau dalam kesimpitan

Para pendidik harus berusaha meneliti perkembangan psikologi generasi Millinials. Peredaran zaman turut membawa peredaran mentaliti. Kegagalan pihak pendidik seperti ibu bapa, guru-guru dan kementrian pendidikan untuk mengambil faktor perkembangan psikologi remaja turut menjejaskan usaha untuk berkomunikasi  dengan baik. Akibatnya remaja merasakan diri mereka terasing dan tidak difahami. Komunikasi yang sihat adalah amat perlu bagi memastikan remaja berasa selesa untuk berkongsi aspirasi serta masalah yang menghalang mereka untuk berjaya dan menggarap wawasan yang maju. dengan lebih memahami jiwa remaja era millennium, aktiviti kesukarelewan dapat dipersembahkan dalam bentuk yang lebih menarik buat remaja.