Jawapan

2016-07-13T00:24:26+08:00
Pembandaran atau urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks.