Siapakah Boleh tolong saya!!! (Sekarang)

Tentang memulihara Dan memelihara bangunan sekolah. Tolong saya membuat 5 point memelihara Dan 5point memulihara menjadi satu perenggan! p l s!

Saya tidak tahu menggunakan ini, bolehkah anda reply di messenger Facebook Nama saya Xin Yun Kalau tak jumpa cari [email protected] di sana.

1

Jawapan

2016-07-02T18:29:49+08:00
Saya hanya bagi isi. Isi memelihara ialah kita haruslah nenjaga kebersihan sekolah.Memulihara kita seharusnya selalu bergotong-royong membersikan sekolah.