Jawapan

  • nur01
  • Bercita-cita tinggi
2016-07-02T15:18:17+08:00
Saya tlh melawat (tajuk) utk menyiapkn tugasan ini..(tajuk) beralamat di....
2016-07-02T20:59:30+08:00
1.1   Pengenalan Zakat adalah suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan di bawah pengawasan kerajaan. Dengan demikian, pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung kepada dua faktor. Pertama, faktor luaran, iaitu kawalan kerajaan dan juga masyarakat Islam. Kedua, faktor dalaman, iaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang berpunca dari keimanan mereka terhadap agama Islam. 1  Penubuhan lembaga amil zakat sebagai suatu badan yang menguruskan zakat  bukanlah sesuatu kemestian menurut kebanyakan aliran pemikiran perundangan Islam. Pemikiran mazhab Hanafi berpendapat bahawa pembayar zakat sendiri dibenarkan mengagihkan zakat harta yang tidak nyata (seperti emas dan perak) secara langsung kepada penerima tanpa melalui pihak kerajaan sebagai perantara. Khalifah Saidina Usman bin Affan membenarkan tindakan pembayar zakat tersebut kerana kemungkinan ditakuti kutipan zakat tersebut jatuh ke tangan amil yang korup dan menyeleweng zakat tersebut. 2  Lembaga amil zakat yang dikenali dengan sebutan Baitul Mal merupakan lembaga perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas sangat berbeza dengan institusi kewangan Islam lainnya. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, kerana lembaga Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam