Bapa anda ingin memulakan pelan simpanan pendidikan bagi adik lelaki anda yang baru lahir. beliau ingin menyimpannya di institusi kewangan yang menjanjikan faedah kompaun 5% setahun yang dikreditkan setiap bulan. ketika ini beliau mempunyai RM1000 untuk membuka akaun pada awal bulan januari 2016 dan akan menambah tabungan sebanyak RM500 pada awal bulan januari setiap tahun berikutnya sehingga tempoh matang. selepas 3 tahun , berapakah jumlah wang yang terkumpul dalam simpanan pendidikan tersebut?

1

Jawapan

2016-07-10T21:14:44+08:00