Jawapan

2016-07-10T10:53:53+08:00
Kebelakangan ini,pencemaran alam sekitar semakin banyak berlaku di muka bumi tidak kira sama ada pencemaran tanah,air,udara atau bunyi.Pencemaran alam ini harus ditangani segera,supaya masalah ini dapat dikurangkan.Pembuangan sampah merata-rata oleh segelintir individu atau masyarakat adalah salah satu punca pencemaran alam sekitar.Kesannya,sampah tidak akan terlupus secara sistematik dan seterusnya akan menyebabkan pencemaran tanah.Selain itu,gas karbon dioksida daripada asap kenderaan dan kilang juga merosakkan alam sekitar.ia akan menyebabkan jerebu dan menyebabkan udara menjadi kotor dan mendatangkan penyakit kepada manusia.Untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar,kita hendaklahmempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar.Dengan mengenali punca-punca pencemaran,kita dapat mengambil langkah-langkah pembetulan dan mengelak daripada terlibat dalam golongan yang merosakkan alam sekitar.Oleh itu jagalah alam sekitar untuk generasi akan datang.