Salah memilih kawan menjadi salah satu punca seseorang pelajar melakukan tingkah laku negatif sehingga mengabaikan pelajaran . berdasarkan pernyataan di atas , berikan hujah mengapa anda perlu memilih kawan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan ?

1

Jawapan

2016-07-05T15:13:23+08:00
Kita perlu memilih kawan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan supaya dia dapat membimbing kita ke arah yang benar dan bertakwa kepada allah.kawan yang berilmu pengetahuan dapat membantu kita dalam pelajaran tetapi jangan pula kita mengambil kesempatan keatasnya.