Kemajuan sesebuah negara bukan hanya terletak kepada kemajuan fizikal semata-mata tetapi juga diukur melalui aspek pembangunan insan. Hasrat ini boleh dicapai melalui usaha-usaha pembangunan insan. Huraikan

1

Jawapan

2016-07-05T13:21:56+08:00