Jawapan

2016-07-05T13:55:54+08:00

Pengaturcaraan linear (PL) pada umumnya adalah berkenaan dengan pengagihan sumber-sumber yang terhad seperti wang, tenaga manusia, bahan mentah dan sebagainya dengan cara terbaik supaya kos dapat diminimumkan atau keuntungan dapat dimaksimumkan

1 5 1
2016-07-05T14:43:38+08:00
Kepentingan: membantu pengagihan sumber yang terhad & mencari penyelesaian optimum untuk menggunakan sumber terhad tersebut

aplikasi: masalah pengoptimuman wujud dalam situasi seperti pengurusan perniagaan, penyelidikan, dan reka bentuk produk
1 5 1