Jawapan

2016-07-07T22:18:14+08:00
1.Untuk menyedari peranan dan tanggungjawab setiap individu dalam usaha memelihara dan memulihara bangunan-bangunan bersejarah
2.Untuk memahami tujuan, objektif dan fungsi bangunan bersejarah pada suatu masa duhulu dan juga masa kini
3.Untuk mengetahui nama bangunan bersejarah dan gelarannya di tempat tinggal saya
4.Untuk mengetahui latar belakang bangunan dan sebab pembinaan bangunan bersejarah yang berkenaan di tempat saya.
5.Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pihak masa kini dalam pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah.
6.Untuk mempelajari cara atau kaedah yang sesuai dalam mencari dan mengumpulkan maklumat.