Jawapan

2016-07-09T18:40:32+08:00
Sistem Ahli a. Idea penubuhan Sistem Ahli dicetuskan oleh Dato` Onn Ja`afar selepas berbincang dengan Sir Henry Gurney. b. Cadangan selaras dengan hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi. c. Sistem Ahli diadakan untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. d. Ciri-Ciri Sistem Ahli ialah: i. Terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. ii. Anggotanya dikenali sebagai Ahli. iii. Pelantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British den persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. iv. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. v. Ahlinya terdiri daripada sembilan orang anggota, iaitu lima orang penduduk Tanah Melayu (3 Melayu, 1 Cina dan 1 India) dan empat orang pegawai British. Proses Pelaksanaan Sistem Ahli a. Ahli yang dilantik bertugas menjaga satu portfolio dan menguruskan pentadbiran harian jabatan. b. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Kepentingan Sistem Ahli a. Tapak asas untuk melatih orang tempatan kea rah berkerajaan sendiri. b. Proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu dimulakan kerana ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum.