Jawapan

2016-07-14T15:10:45+08:00

Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengetua, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian salam sejahtera.

 menghujahkan tajuk syarahan saya iaitu “Langkah-langkah untuk Menjaga Alam Sekitar”.

Hadirin sekalian,

. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar masa kini semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan pencemaran seperti pembuangan sampah di sungai-sungai, penggunaan baja-baja kimia dan pelbagai lagi. Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi. Oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil.Hadirin yang dimuliakan,

Sudah terang lagi bersuluh, pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam memulihkan dan memelihara alam sekitar. Sebagai golongan yang mendapat mandat, mereka pasti dapat menjaga dan mengawal alam sekitar.