Jawapan

2016-07-11T00:44:55+08:00
- Kempen kesedaran harus dilaksanakan agar golongan pelajar sedar betapa pentingnya budaya membaca kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa,agama dan negara.
- Pihak sekolah menggalakkan aktiviti yang mendekatkan pelajar dengan budaya membaca seperti menganjurkan kempen membaca, projek Nilam, menganjurkan minggu membaca, mengadakan pertandingan menulis esei, dan sebagainya.
- Pihak sekolah menyediakan prasarana lengkap untuk menggalakkan amalan membaca seperti menyediakan perpustakaan yang lengkap dan sempurna, memperbanyak buku di perpustakaan, mewujudkan sudut-sudut bacaan di kawasan sekolah dan lain-lain.