Jawapan

2016-07-11T14:46:07+08:00
Alamat pengirim
Garis panjang
Alamat penerima ... tarikh
Mulakan dengan puan/tuan
Tajuk Surat Rasmi
Mulakan dengan perkara di atas sukacita/dukacita kami rujuk
Mulakan surat dengan nombor 2
Isi kandungan

Yang benar
Tandatangan
Garis lurus
Nama anda dalam huruf besar bersertakan tanda kurungan