Jawapan

2016-07-11T22:26:14+08:00
A). Sumber semulajadi dijadikan bahan mentah dalam pelbagai kegiatan perindustrian. Misalnya petroleum digunakan dalam industri petrokimia.

b). Mewujudkan dan menambah pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk. Pertambahan peluang pekerjaan ini dapat meningkatkan taraf hidup penduduk dan mengurangkan kadar pengangguran.

c). Penerokaan sumber membolehkan sesuatu kawasan baru dibuka dan dimajukan kerana kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk.

d). Penerokaan sumber menggalakkan pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jaringan jalan pengangkutan, komunikasi, bekalan air dan bekalan elektrik, kesihatan serta pendidikan.

e)  menyumbangkan pendapatan kepada negara.

f) 
Menyumbangkan pendapatan eksport kepada negara.