Jawapan

2016-07-12T21:00:08+08:00
Pemboleh ubah rawak yg bleh mngambil sebrang nilai yg tak terhgga dlm suatu lingkungan julat tertentu
2016-07-13T16:37:41+08:00
Jika ia dipindah dalam bentuk set :Nombor 0, 1, 2 boleh dianggap sebagai nombor yang timbul secara rawak.Maka set dikenali sebagai satu pembolehubah rawak.Contoh 1:3 benda dipilih secara rawak daripada satu proses pengeluaran. Setiap benda diperiksa dandikelaskan sebagai cacat atau baik. Jika X mewakili bilangan benda yang baik, apakah nilaiX yang mungkin?Penyelesaian:S = {BBB, CCC, CCB, BCC, CBC, BCB, CBB, BBC}Umpukkan nombor untuk setiap unsur di ruang sampel S.X : Bilangan benda yang baik.x = 0, 1, 2, 3