Jawapan

2016-07-15T20:45:21+08:00
Kaedah rujukan 
-saya telah merujuk buku tingkatan2 bab 15 dan internet bagi ....

kaedah borang soal selidik
saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada 10 orang responden bagi mendapatkan maklumat

kaedah pemerhatian
-saya telah membuat pemerhatian di kawasan kajian tentang jenis pengangkutan yg digunakan dan masalah yg dihadapi