UJIAN TUGASAN PROJEK SEJARAH PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JUN - JULAI
Soalan :
Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan / binaan bersejarah di tempat tinggal anda.(Pulau Pinang)
Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.
Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut :
(a) Tajuk kajian
(b) Nama penulis
(c) Isi Kandungan
-latar belakang bangunan / binaan.
-Menerangkan struktur bangunan / binaan
-Menghuraikan sebab bangunan / binaan tersebut dibina
-Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa ini.
-Mencadangkan langkah - langkah untuk memelihara / memulihara bangunan / binaan.
(d)Rumusan
(e)Sumber rujukan

1

Jawapan

2016-07-15T00:42:11+08:00