Jawapan

2016-07-14T22:02:24+08:00
1 biji = 500g
500g × 3 = 1500g
1kg = 1000g
1000g + 1000g + 500g = 2500g
2500 - 1500 = 1000g
1000g ÷ 500g = 2 biji

2016-07-15T01:36:17+08:00
500 X 3 = 1500g 2.5kg (jisim batu ) - 1.5kg = 1kg 1000g ÷ 500g = 2# Inilah jawapannya