Penyiasatan tentang hubungan antara panjang tali (cm) dengan bilangan ayunan bandul dalam satu minit.

panjang tali bandul
(cm)
10
15
20

bilangan ayunan lengkap
dalam satu minit
20
17
15

A) Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.

B) Apakah corak perubahan bilangan ayunan lengkap dalam satu minit apabila panjang tali bandul dikurangkan?

C) Apakah kepentingan penggunaan alat piawai dalam aktiviti harian?

1

Jawapan

2016-07-15T12:29:12+08:00
A. jisim bandul
b. meningkat
nabil7118 tidak menjawab soalan C