Jawapan

2016-07-15T11:52:26+08:00
, mengetahui kenderaan yang pendduk kampung guna,
2016-07-15T15:22:36+08:00
-MENERANGKAN KONSEP DAN TAKRIFAN PENGANGKUTAN DI....
-MENGENAL PASTI LATAR BELAKANG PENGANGKUTAN DI....
-MENYATAKAN DAN MENGHURAIKAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG BOLEH DILAKASANAKAN TERHADAP PENGANGKUTAN KAWASAAN KAJIAN DI...
-MENJELASKAN DAN MENERANGKAN MASALAH PENGANGKUTAN YANG DI HADAPI DI KAWASAN.....