Jawapan

2016-07-20T14:55:56+08:00
Salam Sejatera saya ucapkan di erena pidato ini.Yang Berusaha Pengacara Majlis, barisan Penel Hakim yang Arif lagibijaksana, guru – guru, rakan – rakan sepejuangan seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekelian. Berdirinya saya di sini adalah ingin menyampaikanpidato bertajuk “ Pengguna Jalan Raya Berhekmah”.Sidang Hadirin Sekelian,Menurut Kamus Dewan, Penggguna Jalan Raya bermaksud setiap orang yangmenggunakan jalan raya, manakala berhekmah menbawa maknabertanggungjawab berdisplin, berhati – hati dan bersopan santun. Makasecara konsepnya Pengguna Jalan Raya Berhekmah bolehlah diertikanmenggunakan jalan raya sama ada menggunakan kenderaan bermotor atausebaliknya secara bertatasusila iaitu mengikut segala peraturan yang telahditetapkan. Sebagai pengguna jalan raya berhekmah kita perlulah menanamsikap berdisplin pada setiap masa tampa ada krompromi. Salah satu contohkesalahan yang sering kali dilakukan oleh pengguna jalan raya ialah melanggarlampu isyarat. Struktur pidato saya pada hari ini adalah seperti pengguna jalan raya perlulah mematuhi undang - undang jalan, perlu berhati – hati danpeka, beradab serta bertatasusila, kempen jalan raya dan bukti – buktistatitik yang menyokong pidato saya pada hari ini.Sidang hadirin sekelian,Dewasa ini, kejadian merempit semakin beluasa dikalangan muda – mudi kita.Malah mereka menjadikan jalan raya, litar lumba maut kepada mereka danpengguna jalan raya yang lain. Malah undang – undang jalan raya sering kalidicabul oleh mereka. Perkara ini sering kali terpanpang di dada akhbar danditayang di telelvisyen. Di tambah lagi dengan sikap biadab mat – mat rempitini di jalan raya yang sering mencilok di celah – celah kenderaan. Pengguna jalan raya berhekmah perlulah mematuhi undang – undang jalan raya danmenggunakannya dengan berhekmah.1 Sidang hadirin sekelian,Pengguna jalan raya berhekmah perlulah berhati – hati daan peka. Kitaperlulah peka dengan keadaan sekeliling, semasa memandu kereta,menunggang motosikal dan berjalan kaki jika cuai maka malang tidak akanberbau. Kita perlu peka dengan keadaan kenderaan yang kita gunakan.Contohnya memastikan brek, tayar, lampu, dan sebagainya berfungsi denganbaik sebelum kita menggunakan kenderaan itu. Setiap orang mempunyai hakterhadap jalan raya maka yang berhekmahlah akan mennjadikan perjalanankita selamat sampai ke distinasi yang dituju.Sidang hadirin sekelian,Senario semasa kini, dapatlah kita lihat bergitu banyak kemalangan yangberlaku di negara kita hingga Malaysia telah tersenarai sebagai salah sebuahnegara yang mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang paling tertinggi didunia. Perkara adalah amat memalukan bagi kita semua. Ini memandang kitadikatakan bangsa yang mempunyai adab sopan dan tatasusila yang tinggi.Dimanakah hilang nilai bangsa kita itu? Tepuk dada tanya akal.Sidang hadirin sekelian,Kebelakang ini, kita lihat bergitu banyak kempen dilancarkan untukmenjadikan rakyat kita pengguna jalan raya yang berhekmah. Contohnyakempen musim perayaan seperti Ops Sikap yang hingga kini bilangannyaberjumlah
4. Kempen – kempen sebegini adalah usaha berterusan PDRM dankomitmen untuk merealisasi matlamat menjadikan jalan raya negara kitapaling selamat dan sikap pengguna yang berhekmah, bertimbang rasa danbersopan santun. Persoalannya, bagaimana aspirasi ini boleh kita capai.Sidang hadirin sekelian,Apakah cabaran yang perlu kita atasi? Untuk menjawab soalan ini. Mari kitatinjau betapa seriausnya kadar kemalangan jalan raya yang berlaku di negaraini yang mempengaruhi pesepsi selamat atau sebaliknya jalan raya kita.Mengikut statitik dalam tempoh 15 hari dalam musim perayaan tahun 2003sejumlah 10 277 kes kemalangan telah dicatatkan. Kes ini terus meningkatkepada 11 063 kes pada tahun 2004 dan bertambah sebanyak 2 239 kes2 kemalangan pada tahun 2005. Manakala kes – kes kemalangan maut telahbertambah daripada 199 kes pada tahun 2004 kepada 253 kes pada tahun2005 iaitu bertambah 40.8 peratus.Sidang Hadirin sekelian,Justeru itu, jika ingin menjadi pengguna jalan yang berhekmah, kita perlulahmemberi penumpuan ketika memandu, sentiasa mengikut peraturan, pekadengan kenderaan, jalan raya dan cuaca. Kesimpulannya gunalah akal fikirandan undang – undang semasa mengggunakan jalan raya bukannyamennggunakan perasaan semata – mata. Berhekmahlah dijalan raya amalanmulia. Berfikirlah secara bijak, kerana anda mampu mengubahnya. Izinkansaya pengguna jalan raya berhekmah mengundur diri.                      

Sekian. Salam sejatera