Jawapan

2016-07-17T14:08:55+08:00
Membuat graf garisan atau graf bar??
2016-07-17T15:44:00+08:00
Graf Bar Berganda-
1.Lukis paksi mendatar bagi mewakili tahun(contoh) dan paksi menegak bagi mewakili pelajar(contoh)
2.Bandingkan nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan skala yang sesuai.
3.Gunakan skala yang sesuai
4.Tandakan ketinggian setiap bar.
5.Lukis setiap bar.Kemudian gunakan warna atau lorekan yang berlainan untuk membezakan bar.
6.Lengkapkan graf dengan tajuk,ptunjuk dan label yang sesuai.