Jawapan

2016-07-27T20:02:14+08:00
1. Kepelbagaian Agama: Mencari Titik Pertemuan2. HASIL PEMBELAJARAN • Pada akhir kuliah ini, para pelajar dapat : • 1. Memupuk kefahaman tentang kepelbagaian agama di Malaysia; • 2. Memahami kepercayaan agama utama di Malaysia; • 3. Mengamalkan nilai tolak ansur dalam konteks kebebasan beragama di Malaysia; •3. SKOP KULIAH 6.1 Definisi dan rasional agama 6.2 Mengapakah manusia beragama? 6.3 Peranan agama 6.4 Penggolongan agama 6.5 Agama-agama di Malaysia 6.6 Mencari titik pertemuan4. PENGENALAN5. DEFINISI AGAMA • Hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. • Hubungan yang suci. • Sistem keyakinan yang dianuti dan diamalkan. • Adanya konsep hidup selepas mati. KEPERCAYAAN • Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara misalnya amalan adat dan pantang larang. • Tiada konsep dosa dan pahala. • Amalan yang diwarisi secara turun temurun.6. Agama dari Aspek Makna dan Terminologi • Terminologi agama diambil dari kata akar ‘gam’ dalam bahasa sanskrit yang bererti ‘pergi’. Setelah mendapat awalan ‘a’ dan akhiran ‘a’ ia berubah menjadi ‘jalan’. Iaitu jalan yang digariskan Tuhan/pengasas agama tersebut. • Dalam bahasa Inggeris dipanggil ‘Religion’ yang diambil dalam bahasa Belanda dipanggil ‘Religic’. Ia dipanggil ‘Religion’ pula dalam bahasa Latin yang berasal drp ‘re+leg+lo’. Leg bererti to observe (mengamati), to gather (berkumpul/bersama), to take up (mengambil) dan to count (menghitung).