Jawapan

2016-07-20T14:16:14+08:00
Kene ada jadual kerja, objektif kajian, kaedah kajian, senarai responden, borang soal selidik, jadual masalah/cadangan penambahbaikan, graf/carta pai berdasarkan jadual, tafsiran graf dan laporan akhir
2016-07-20T18:11:39+08:00
Contoh Lengkap Folio Kerja Kursus Geografi Pengangkutan Awam 
cuba tekan website ini