Jawapan

2016-07-21T05:41:44+08:00
Graf bar mudah mempunyau banyak kelebihannya. Ini berkaitan dengan sebab saya memilihnya. Saya memilihnya kerana ia mudah difahami berbanding dengan carta pai kerana graf bar mudah menggunakan skala yang sesuai. Kajian kes saya pada kali ini bertajuk........ (tajuk). Masalah/cadangan yang paling banyak dihadapi dan bilangan reponden ialah................(masalah/cadangan) sebanyak............ (bill. org). Masalah/cadangan yg kurang dihadapi oleh penduduk ialah................ sebanyak........... Hal INI berlaku kerana............ (sebab)