Jawapan

2016-07-22T18:16:52+08:00
Pendahuluan
- sertakan fakta statistik berkenaan bilangan mukasurat secara purata yang dibaca oleh rakyat malaysia
- bandingkan dgn statisktik negara maju
- tekankan perkaitan antara amalan membaca dengan tahap kamajuan sesebuah negara

ISI
- amalan membaca perlu dipupuk sejak kecil ibarat melentur buluh biar dari rebungnya
- bermula dgn buku ringan dan beransur kepada buku yang semakin kompleks sesuai dengan usia.
- kemampuan memproses maklumat yang bnyak serta kompleks mampu mengembangkan kematangan intelektual dan sosial individu
- secara tidak langsung membentuk masyarakat minda kelas pertama
- masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu mampu memberi idea kritis dan kritikal kearah membantu memacu kemajuan negara
- kerajaan perlu ambil inisiatif untuk memudahkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualiti

Penutup
- jelas sekali membaca mampu menyumbang kepada pelbagai manfaat