Bilangan tembikai dalam kedai P,Q dan R adalah dalam nisbah 5:3:2.Jumlah bilangan tembikai dalam kedai P adalah 12 biji lebih banyak daripada bilangan tembikai dalam kedai Q.Berapakah jumlah bilangan tembikai dalam kedai Q dan kedai R?

1

Jawapan

2016-07-24T13:04:33+08:00
Jumlah bilangan tembikai dalam kedai Q ialah 8 biji manakala,jumlah bagi tembikai dalam kedai R ialah 6 biji.