Jawapan

2016-07-26T14:20:56+08:00
Objektif kajian kes adalah tentang (tajuk):
1) Menerangkan konsep dan takrifan (tajuk)
2) Membina jadual dan graf/carta pai yg sesuai
3) Menyatakan dan menghuraikan (tajuk)
4) Menyenaraikan dan menghuraikan cadangan penambahbaikan yg boleh dilaksanakan terhadap (tajuk)